09.1996

09.1996

Zapoczątkowanie zbierania relacji mówionych (09.1996).

Zapoczątkowanie zbierania relacji mówionych.

W Ośrodku "Brama Grodzka" powstał pomysł zbierania relacji mówionych jako materiału do realizacji projektów artystycznych. Inicjatorem programu był dyrektor Ośrodka – Tomasz Pietrasiewicz.