Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Otwarta Pracownia Audiowizualne

Zakończyła się realizacja projektu "Otwarta Pracownia Audiowizualna", który został dofinansowany w programie Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Czytaj więcej

Summer School Program "Memory - Place - Presence"


 

 

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin  in cooperation with the University College of Enterprise and Administration in Lublin and Panorama of Cultures Association launches the first edition of the Summer School Program, inviting students and professionals (scholars, educators) engaged in the work on Jewish memory and heritage.

 

Czytaj więcej

25 lat Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" (11.05.2015)

                                                                                        

25 lat temu grupa zapaleńców weszłado opuszczonej ruiny jaką wtedy była Brama Grodzka.

Dokładnie 11 maja 1990 roku o godz. 17.00 odbyła się tu pierwsza premiera Teatru NN „Wędrówki niebieskie”. Od tamtego czasu Brama Grodzka i sąsiadujące z nią kamienice zostały w pełni odbudowane a Teatr zamienił się w Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Powstało tu ważne  miejsce pamięci i żywy ośrodek kultury. Ostatnim etapem rewitalizacji wnętrza siedziby Ośrodka jest projekt „Lublin. 43 tysiące”.

 

Z okazji 25-lecia działalności w poniedziałek, 11 maja 2015 roku w Bramie Grodzkiej odbyło się spotkanie połączone z prezentacją projektu "Lublin 43 tysiące"

 


 

Czytaj więcej

Polecamy: Festiwal Piosenki Poetyckiej i Autorskiej im. Jacka Kaczmarskiego "Metamorfozy Sentymentalne"

"Metamorfozy Sentymentalne" to IV edycja ogólnopolskiego konkursu w ramach festiwalu Piosenki Poetyckiej i Autorskiej im. Jacka Kaczmarskiego, organizowany jest przez IX LO im. M. Kopernika w Lublinie we współpracy z UMCS  i ACK "Chatka Żaka" w Lublinie.

 

W projekcie bierze udział ponad 80 wolontariuszy - młodzież z IX LO.

 

Jury konkursowe: Jan Poprawa (przewodniczący Jury), Marek Tercz, Urszula Bobryk (profesor sztuk
muzycznych UMCS w Lublin), Piotr Selim i Krzysztof Gajda (dr nauk humanistycznych UM w Poznaniu).
 

Czytaj więcej

Polecamy: Kazimierz Dolny. Festiwal Kolonii Artystycznych (11-14.09.2014)

W Kazimierzu Dolnym Festiwali nie brakuje, ale Festiwal Kolonii Artystycznym jest pośród nich wydarzeniem nowym, także przez odniesienie do tożsamości miasta. Także sposobu widzenia, odczuwania a i rozumienia Kazimierza, w jego właściwym, a nie zubożonym, poddanym stereotypom kształcie. Nie jest to możliwe bez rozwinięcia znaczeń i sensów zawartych w pojęciu kolonia artystyczna, bez tego Kazimierz pozostanie ładną, ale tylko dekoracją.

Czytaj więcej