Dzieci / Children

Grupa uczniów i personel pedagogiczny na otwarciu szkoły ludowej przy Towarzystwie Koach w Lublinie. Zdjęcie wykonane w 1924 roku.Grupa uczniów i personel pedagogiczny na otwarciu szkoły ludowej przy Towarzystwie Koach w Lublinie. Klasa 4. Zdjęcie wykonane w 1924 roku.Grupa uczniów I klasy szkoły ludowej przy Towarzystwie Koach w Lublinie. Zdjęcie wykonane w 1924 roku.