Lubelska Grafika

Niejako na marginesie dokonań malarskich i rzeźbiarskich rozwijała się związana z Lublinem sztuka rytownicza i graficzna.


Spis treści:
1. Widoki Lublina
2. Grafika współczesna
3. Ekslibris lubelski
4. LiteraturaWidoki LublinaGrafika współczesna

 

Inny rozdział w tej dziedzinie zapisała twórczość artystów związanych z Lublinem, takich jak Wiktor Ziółkowski, Juliusz Kurzątkowski, Zofia Kopel-Szulc, Henryk Szulc i młodsza generacja grafików lubelskich, takich jak m. in.: Barbara Bałdyga, Stanisław Bałdyga, Maksymilian Snoch, Grzegorz Dobiesław Mazurek, Stanisław Górecki (czytaj <<).Ekslibris lubelski


Osobne miejsce zajmują lubelskie dzieje ekslibrisu. Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki skupia wokół siebie twórców, kolekcjonerów i miłośników znaków książkowych, a poprzez swoje inicjatywy wokół ekslibrisu jednoczy ludzi różnych profesji.Literatura


Kamiński I. J., O sztuce w Lublinie, [w:] Radzik T., Witusik A. A., Lublin w dziejach i kulturze Polski, Lublin 2000.


Opracował: Grzegorz Kondrasiuk