Widoki Lublina – miedzioryt Hogenberga i Brauna (1618)

Widok Lublina Hogenberga i Brauna Najbardziej znany widok miasta Lublina pojawił się w monumentalnym, sześciotomowym dziele Brauna i Hogenberga pt. Theatrum praecipuarum totius mundi urbiurti (Przedstawienie wyróżniających się miast całego świata), znanym pod nazwą Civitates orbis terrarum, które zostało wydane w Kolonii w 1618 roku.

 


Spis treści:
1. O autorach
2. Widok Lublina
3. Opis miasta
4. Historia dzieła
5. LiteraturaO autorach

Civitates orbis terrarum było opracowywane przez ponad 45 lat. Było efektem współpracy Georga Brauna i Abrahama Hogenberga. Tak wielkie dzieło nie powstało jedynie dzięki dwóm osobom. Przy Civitates pracowali też liczni grawerzy i artyści (m.in. Pieter Brueghel).
Jerzy Braun urodził się około 1540 roku w Niemczech. Mieszkał w Kolonii. Był duchownym, kanonikiem, autorem rozpraw teologicznych, jednak dziełem, dzięki któremu przeszedł do historii, było Civitates orbis terrarumsześciotomowy atlas miast świata zawierający panoramy wraz z krótkimi opisami. Braun był redaktorem tych tekstów, jak również koordynatorem całego przedsięwzięcia: nadzorował zbieranie materiałów, korespondował z władzami poszczególnych miast, zdobywał rysunki, opisy, plany i mapy. Zmarł około 1622 roku.
Abraham Hogenberg był synem Franza Hogenberga – rytownika ściśle współpracującego z Jerzym Braunem, autora płyt miedziorytniczych do czterech z sześciu tomów Civitates orbis terrarum. Franz był kartografem i grawerem map Orteliusza (autora pierwszego atlasu), zmarł około 1590 roku. Abraham zastąpił go wtedy jako rytownik i to on jest autorem miedziorytów w dwóch ostatnich tomach Civitates, w tym widoku Lublina. Abraham został też współwydawcą dzieła, a po śmierci Brauna właścicielem kompletu blach miedziorytniczych. Zmarł w 1653 roku.Widok Lublina

Widok z dzieła Brauna i Hogenberga przedstawia miasto z czasów „złotego wieku”, czyli z przełomu wieków XVI i XVII. Ten, kto sporządził rysunek miasta Lublina, znał na pewno wydane wcześniej przez Brauna tomy (ostatni, piąty, w 1598 roku), orientował się w jego wymaganiach, ale mimo to nie wybrał preferowanego przez Brauna widoku z lotu ptaka, lecz panoramę oglądaną od strony południowej, czyli od rzeki Bystrzycy i znajdującego się na niej tzw. Wielkiego Stawu Królewskiego (obfitującego, według opisu, w ryby).
Widok Lublina jest kompozycyjnie podzielony na trzy poziome pasy: dolny – wyraźnie oddzielony – zawiera legendę, środkowy – najszerszy – jest panoramicznym widokiem miasta od strony południowej, w pasie górnym znalazły się trzy kartusze; największy, prostokątny, zawiera tytuł (Widok miasta Lublina w Królestwie Polskim, sławnego w całym świecie trzy razy na rok odbywającymi się jarmarkami), mniejszy, owalny, umieszczony w prawym górnym roku, przedstawia orła (herb Rzeczpospolitej), trzeci, również owalny, znajdujący się po przeciwnej stronie, zawiera kozła (herb Lublina). Na odwrocie karty znajduje się opis miasta z informacjami o jego położeniu, historii, znaczeniu oraz najciekawszych budowlach kościelnych i świeckich.
Pierwszy plan w panoramie Lublina zajmują sady, pola i szeroko rozlana Bystrzyca tworząca liczne wysepki. Powyżej widoczne jest miasto; jego najważniejsze budowle zostały powiększone, wysmuklone i podpisane, bądź oznaczone cyframi odsyłającymi do legendy na dole karty.
Podpisane obiekty to: kościół Najświętszej Marii Panny, kościół św. Pawła, Brama [Krakowska – red.], kościół św. Jana Chrzciciela [obecna archikatedra – red.], kościół św. Mikołaja [kościół na Czwartku – red.].
Obiekty oznaczone cyframi to: 1. kościół św. Krzyża za miastem [obecnie kościół akademicki KUL – red.], 2. folwark Ojców Zgromadzania Jezusowego, 3. budynek wodociągów i kanałów, cisnący wodę do góry, 4. bielnik, czyli blech [miejsce na łąkach do bielenia płótna – red.], 5. wieża sztucznie rozprowadzająca wodę w mieście, 6. budynek, w którym wyrabiają proch strzelniczy [prochownia –red.], 7. pałac [pałac Sobieskich – red.], 8. kościół św. Ducha, 9. szpital, 10. Dom Ojców Zgromadzenia Jezusowego, 11. kościół najstarszy, założony przez Leszka [kościół farny – red.], 12. Ratusz, 13. kościół św. Stanisława, 14. brama miejska prowadząca do zamku [Grodzka – red.], 15. kościół św. Wojciecha, 16. szpital św. Łazarza [przy kościele św. Wojciecha – red.], 17. most łączący miasto z zamkiem, 18. Zamek, 19. cerkiew, 20. Przedmieście [Kalinowszczyzna – red.], 21. jezioro obszerne i głębokie, odznaczające się różnorodnością ryb [Wielki Staw Królewski – red.], 22. papiernia [obecnie młyn Kraussego – red.; podpisy oryginalne, przetłumaczone z łaciny].
Widok miasta Lublina rytowany przez Hohenberga jest cennym źródłem ikonograficznym, ponieważ – mimo przeskalowania niektórych budynków – odtwarza wiernie ich wygląd, a ponadto topografię i układ urbanistyczny XVII-wiecznego Lublina, wskazuje na istnienie w nim obiektów takich jak: bielnik, prochownia czy most łączący wzgórze staromiejskie z zamkowym. Ujęcie miasta od strony południowej, rzeczywiście malownicze, tak silnie zakorzeniło się w wyobraźni artystów, że do początku XIX wieku inne widoki Lublina niemal się nie pojawiały.Opis miasta

Mniej znany jest opis miasta. Jego autorem była prawdopodobnie ta sama osoba, która miasto narysowała. W Civitates orbis terrarum znajdziemy dane o położeniu, historii, wyglądzie i okolicy miasta, o kościołach, trybunale, unii z Litwą, o jarmarkach, dzielnicy żydowskiej, pałacu Marka Sobieskiego i szpitalu, o żyzności gleby lubelskiej, eksporcie zboża przez Gdańsk na Zachód – zawarte w 62 wierszach.
Ponieważ opis kościoła jezuitów zajmuje aż 10 wierszy, podczas gdy brygidek i farny razem 8, bernardynów i dominikanów tylko 4, zaś innym poświęcono po 1 lub nawet po połowie wiersza, wnosić wolno, że to któryś z jezuitów, dobrze już znający miasto i umiejący na nie patrzeć, narysował ów obraz miasta tak, jak sam je widział i odczuwał, dodając opis tak wyczerpujący i trafny, że wydawca nie miał chyba potrzeby uzupełniać go czy zmieniać.Historia dzieła

Civitates orbis terrarum było dziełem monumentalnym. Każdy z sześciu tomów zawierał od 58 do 69 kart z widokami miast – w przeważającej większości europejskich, ale znalazły się tam także miasta afrykańskie, azjatyckie i amerykańskie. Oryginalność Civitates polegała na tym, że miejskie panoramy opublikowano w kilkutomowym atlasie, podczas gdy w tamtych czasach podobne widoki wydawano głównie na pojedynczych kartach. Dzieło to spełniło znakomicie swoją rolę, było wielokrotnie naśladowane, dzięki czemu panoramy z Civitates jeszcze przez kilkadziesiąt lat funkcjonowały w obiegu. Wiele z nich zreprodukowano na pojedynczych kartach, dzięki czemu upowszechniły się i jeszcze w XIX wieku były źródłem inspiracji dla artystów.
Dzieło Brauna i Hogenberga zawierało widoki siedemnastu miast z Polski; znalazł się wśród nich również Lublin – opublikowany w ostatnim, szóstym tomie pt. Theatri praecipuarum totius mundi urbium liber sextus z 1618 roku. Miedzioryt Hogenberga długo pozostawał najstarszym znanym widokiem Lublina. Zmieniło się to w 1995 roku, kiedy w kamienicy Lubomelskich, odkryto XVI-wieczną panoramę miasta, uznawaną obecnie za najstarszy lubelski pejzaż.

Omawiane przedstawienie miasta było niejednokrotnie przerabiane. W 1659 roku, na przykład, ukazała się w Amsterdamie książka Andreasa Cellariusa Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae, w której opisano historię Polski oraz zamieszczono mapy, plany i widoki miast, w tym właśnie nieznacznie zmodyfikowany widok z Civitates. Oryginał dzieła Brauna jest czarno-biały, ale często można spotkać jego podkolorowaną wersję.
Sztych Hogenberga wydano w 1901 roku w Lublinie jako litografię z tekstem polskim, w tłumaczeniu z łaciny i uzupełnieniami Hieronima Łopacińskiego. Liczne reprodukcje sztychu zdobią okładki wydawnictw naukowych, przewodniki.
Prof. Ruthardt Oehme z Karlsruhe w 1965 roku tak pisał o dziele niemieckich twórców: …Braun i Hogenberg oraz ich znani i anonimowi współpracownicy pozostawili potomnym obrazy miast przedstawione w sposób plastyczny i artystyczny. Pełnia wiernych architektonicznie widoków, proste, naturalne ujęcie krajobrazu, piękno kompozycji i samego sztychu, barwność i treściwe bogactwo opisów – oto trwałe wartości naukowe dzieła Brauna, które czynią je dziełem sztuki o ponadczasowej trwałości…


Opracowała: Anna Kiszka
Redakcja: Monika Śliwińska


Literatura

Babicz J., Renesansowa geneza najstarszych widoków i planów miast polskich, [w:] Janczak J., Tomczak A. [red.], Z dziejów kartografii, t. 3, Warszawa 1984.
Bartnik R., Widoki Lublina w zbiorach graficznych Muzeum Lubelskiego, [w:] Nestorowicz Z. [red.], Ikonografia dawnego Lublina, Lublin 2000.
Frejlich A., Widok Lublina Jerzego Brauna i Abrahama Hogenberga. Zarys genezy widoków miasta w sztuce nowożytnej, [w:] Nestorowicz Z. [red.], Ikonografia dawnego Lublina, Lublin 2000, s. 5–13.
Gawarecki H., Najstarszy widok Lublina A. Hogenberga i jego powtórzenia w XVII i XVIII wieku, „Studia i materiały lubelskie” 1963, T. 1.
Łopaciński H., Najdawniejszy widok Lublina wyjęty z dzieła Jerzego Brauna pn. «Theatrum praecipuarum totius mundi urbium», z roku 1618, Warszawa 1901.
Sirko M., Zarys historii kartografii, Lublin 1999.
Wojciechowski S., O dawnym Lublinie i Lubelszczyźnie, „Kalendarz Lubelski”, 1975.