Jan Magierski (ur. 1936)

Jan Magierski – urodzony w 1936 roku w Lublinie. Nauczyciel akademicki, fotograf, znawca historii fotografii lubelskiej, drukarz konspiracyjny NZSS „Solidarność”. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. Laureat ogólnopolskiej Nagrody Honorowej im. Fryderyka Kremsera za najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie fotografii krajoznawczej.
 


Jan Magierski swoją przygodę z fotografią rozpoczął w 1960 roku, jako student UMCS w Lublinie. Jednak pasja fotograficzna była już wcześniej obecna w rodzinie Magierskich. Ojciec Jana, Stanisław Jacek Magierski, przed wojną właściciel składu aptecznego na rogu ulic Krakowskie Przedmieście i Staszica, był jedną z czołowych postaci międzywojennej fotografii lubelskiej. We wspomnianym sklepie mieściło się najnowocześniejsze w ówczesnym Lublinie laboratorium fotograficzne.

W roku 1961 Jan Magierski należał do Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. W latach 1966–1972 był prezesem Fotoklubu Zamek, w którym działało wielu znanych później fotografów lubelskich, m.in. Lucjan Demidowski, Zdzisław Dados. W ówczesnym Fotoklubie Zamek działał również wybitny lubelski fotograf, Stefan Kiełsznia. W następnych latach, 1971–1977, Jan Magierski był organizatorem Ogólnopolskich Wystaw „Konfrontacje” w Lublinie. W latach 1977–1981 był członkiem Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK. Od 1995 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.

Jan Magierski zajmował się działalnością naukowo-dydaktyczną jako wykładowca Akademii Rolniczej (1963–2002), społecznie jako organizator plenerów fotograficznych i instruktor fotografii. Kwalifikacje instruktora zdobył na Wyższym Studium Fotografii Centralnej Poradni Amatorskiego Ruchu Artystycznego CPARA w Warszawie. Od lat 90. Jan Magierski był członkiem Klubu Fotograficznego LX, gdzie wchodził w skład Zespołu Weryfikacyjnego Odznak Fotografii Krajoznawczej. Ponadto jest autorem tekstów poświęconych fotografii, w tym historii fotografii lubelskiej, m.in. artykułu o historii Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego.

W swojej twórczości Jan Magierski zajmuje się przede wszystkim fotografią krajoznawczą, pejzażową oraz dokumentalną. Do najważniejszych realizacji w tym zakresie należą serie zdjęć krajobrazowych i dokumentalnych zebrane w wydawnictwach albumowych, m.in. Portrety i krajobrazy (Lublin 1978); Polska fotografia krajobrazowa (Kielce 1985); Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu (Lublin 1989); Między Wisłą a Bugiem (Lublin 1998); Mistrzowie polskiego pejzażu (Kielce 2000).

Jan Magierski brał udział w przeszło 60 wystawach zbiorowych i monograficznych, do których należy m.in. wystawa Odchodzenie w STOP! Galerii lubelskiego Ośrodka Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, wystawa fotografii klasycznej w Chatce Żaka (2011), autorska wystawa w MDK (2012), a także wystawa Krajobrazy Spitsbergenu w zamojskiej Galerii Fotografii „Ratusz”, będąca plonem czterech ekspedycji naukowych poza krąg polarny.

Na uwagę zasługuje działalność Jana Magierskiego jako konspiracyjnego drukarza związanego z Solidarnością. Od 1977 roku fotograf zajmował się drukiem i kolportażem lubelskiego pisma „Spotkania”, a także innych tytułów i książek. W latach 1982–1989 Magierski był wydawcą, drukarzem i szefem kolportażu Informatora NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego, ponadto redagował, drukował i kolportował niezależne pismo „Miesięcznik. Opinie, Komentarze, Analizy” NSZZ „Solidarność” Lublin.

Opracowała Kamila Leśniak


Literatura

Jan Magierski, [online] http://www.zpaf.lublin.pl/?page_id=99, [dostęp] 25.04.2012.
Kapuściński W., Krajobrazy Spitsbergenu – fotografie Jana Magierskiego, [online] http://polskalokalna.pl/wiadomosci/lubelskie/zamosc/news/krajobrazy-spitsbergenu-fotografie-jana-magierskiego,1216159,4442, [dostęp] 25.04.2012.
Magierski J., Rozmowa z Janem Magierskim, rozm. J. Zętar, maszynopis w zbiorach Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin, 9.12.2005.
Wysocka M., Skarby wyjęte z popiołów, „Dziennik Wschodni” 22.09.2009, [online] http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090922/KULTURA16/826208972, [dostęp] 25.04.2012.