Eliza Kwaśniewska (1935–1999)

Eliza Kwaśniewska – fotoreporterka, pracowała w „Dzienniku Wschodnim”, wcześniej znanym pod nazwą „Sztandar Ludu” i „Dziennik Lubelski”.


Eliza Kwaśniewska była córką lubelskiej fotografki Stanisławy Siurawskiej, właścicielki zakładu fotograficznego „Elwika” przy ulicy Przechodniej 1 w Lublinie. Matka zaszczepiła jej pasję do fotografii, którą Eliza Kwaśniewska rozwinęła w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie, gdzie w 1954 roku złożyła dyplom z zakresu fotografii artystycznej.
Eliza Kwaśniewska – pracując jako etatowy fotoreporter dla „Sztandaru Ludu”, a następnie „Dziennika Lubelskiego” i „Dziennika Wschodniego” – dokumentowała Lublin ostatnich dekad XX wieku. Wiele jej zdjęć znalazło się w wydawnictwach albumowych poświęconych miastu, m.in. w albumie Lublin trzech pokoleń (1987) ze wstępem Mieczysława Kurzątkowskiego.
 

Opracowała: Kamila Leśniak


Literatura

Kurzątkowski M., Lublin trzech pokoleń, Lublin 1987.
Siurawska S., Rozmowa ze Stanisławą Siurawską, doskonałym rzemieślnikiem i artystą fotografikiem, rozm. E. Dziadosz, „Dziennik Wschodni” 2–3.05.2000.