„Album fotograficzny widoków Lublina” (1874)

„Album” ukazał się w roku 1874  i był pierwszym albumem  fotograficznym ze zdjęciami Lublina. Pisze o tym Henryk Gawarecki: Pierwszym zapewne zestawem oryginalnych fotografii miasta był „Album fotograficzny widoków Lublina” wydany przez zakład Wandy Chicińskiej w 1874 roku.

 

Album składał się z 20 „gabinetowych” fotografii  (wym. 15,3 X 20,5 cm)  naklejonych na karton, z nadrukowanymi napisami i przedstawiał najważniejsze budowle miasta, jego fragmenty, peryferie. Dziś jest on białym krukiem i nie wiem, czy choć jeden jego komplet znajduje się w posiadaniu bibliotek bądź osób prywatnych w Lublinie. [1]

 

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

 


Album fotograficzny widoków Lublina - kalendarium


[1] Henryk Gawarecki, O dawnym Lublinie, Lublin 1974, s. 116-117.