Pracownia Fotografii - edukacja

Sztuka Pamięci to warsztaty artystyczno-edukacyjne kierowane do osób zainteresowanych w sposób szczególny fotografią.


Spis treści:
1. Sztuka Pamięci
2. Sztuka Pamięci. Kalendarium projektuSztuka Pamięci

Sztuka Pamięci to warsztaty artystyczno-edukacyjne kierowane do osób zainteresowanych w sposób szczególny fotografią. Powstała jako projekt napisany przez Marcina Sudzińskiego w 2009r. , co zbiegło się ze stworzeniem w Ośtodku TNN Pracowni i Galerii Fotografii. Przewodnim tematem działań jest szeroko rozumiana pamięć będąca pretekstem do poszukiwań w materii przeszłości. Przeszłość ta związana jest ściśle z historią Lublina i jego mieszkańcami, ale też szerzej – jako obszar wieloaspektowego działania w indywidualnym zakresie. Warsztaty umożliwiąją  zetknięcie się z dawnym sposobem pracy fotografa (ciemnia, klisze, papier fotograficzny, kamery wielkoformatowe), metodami tworzenia obrazu w tradycyjnych technikach, a także bezpośredniego spotkania z artystami. Cylke spotkań z fotografami, wystawy, przeglądy prac, które odbywają się w Ośrodku „Brama Grodzka-Teatr NN” w Lublinie mają formę otwartą. Cykl Sztuka Pamięci ma charakter nieregularny, a kolejne odsłony ogłaszane są z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Pracownia Fotografii współpracuje przy ogłaszaniu kolejnych edycji projektu z Laboratorium Edukacji i Animacji posiadającym obszerną bazę adresową lubelskich szkół.

 Sztuka Pamięci. Kalendarium projektu


18.05.2009 "O fotografii i pamięci" spotkanie autorskie z Jerzym Lewczyńskim, Bogdanem Konopką, wystawa "O podniesieniu rzeczy zdegradowanej"

29.06.2009 "W hołdzie ś.p. fotografii analogowej" spotkanie autorskie i prezentacja prac Andrzeja Różyckiego

25-26.09.2009 "Stefan Kiełsznia:Re Kadry" warsztaty fotograficzne z Pawłem Żakiem

02.10.2009 "Hartwig" wystawa i sesja w setną rocznicę urodzin Edwarda Hartwiga

24.11.2009 "Stanisława Siurawska – naświetlona historia życia" wystawa i sesja poświęcona lubelskiej fotografce Stanisławie Siurawskiej

21.08.-05.09.2010 "Zakłady fotograficzne" warsztaty dla młodzieży z lubelskich liceów w trzech najstarszych zakładach fotograficznych Lublina.