Jacek Mirosław (ur. 1944)

Jacek Mirosław urodził się w 1944 roku w Lublinie. Fotoreporter, długoletni pracownik „Dziennika Wschodniego”, wcześniej znanego pod nazwą „Sztandar Ludu” i „Dziennik Lubelski”. Członek Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego.


Ukończył Technikum Energetyczne w Lublinie, studiował na Wydziale Łączności Politechniki Wrocławskiej. Fotografią zainteresował się podczas studiów na lubelskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej, późniejszej Politechnice Lubelskiej, gdzie kontynuował edukację po przeniesieniu się z Wrocławia.
Pierwszym kontaktem Jacka Mirosława z fotografią było podpatrywanie pasji fotograficznej ojca, zaś podstaw procesów fotochemicznych i obróbki ciemniowej fotograf nauczył się ze znanego podręcznika Tadeusza Cypriana Fotografia. Technika i technologia. Jacek Mirosław początkowo posługiwał się pożyczonym od ojca aparatem, lustrzanką Exakta Varex. Jego pierwsze profesjonalne zdjęcia dokumentowały wydarzenia rozgrywające się na macierzystej, lubelskiej uczelni – pochody, inauguracje roku akademickiego, imprezy sportowe. Jako młody fotograf współpracował z festiwalem Konfrontacje Młodego Teatru w lubelskiej Chatce Żaka, gdzie wykonał m.in. zdjęcia ze spektaklu Trismus teatru Gong 2 oraz z lubelskim oddziałem „Sztandaru Młodych”, dla którego wykonał m.in. reportaż z Kazimierza Dolnego o studentach z Krakowa, którzy na samodzielnie skonstruowanej łodzi wikingów płynęli Wisłą do Gdańska.
Tuż po studiach Jacek Mirosław pracował jako inżynier w Dziale Głównego Technologa WSK Świdnik, gdzie również zajmował się dokumentacją fotograficzną na potrzeby zakładowej gazety, „Głosu Świdnika”. Niedługo później fotograf poświęcił się pracy etatowego fotoreportera w lubelskim „Sztandarze Ludu”, gdzie został przyjęty przez ówczesnego redaktora naczelnego gazety, Eugeniusza Mysłowskiego; siedziba redakcji mieściła się wówczas przy Alejach Racławickich, w Gmachu PZPR. W „Sztandarze Ludu” Jacek Mirosław fotografował m.in. dla Działu Miejskiego czy Działu Sportowego, dokumentował życie społeczne i kulturalne Lublina oraz regionu. Jako fotoreporter pisma współpracował również z gazetami ogólnopolskimi, m.in. „Panoramą”, a także Centralną Agencją Fotograficzną, CAF-em. Pozostał członkiem redakcji „Sztandaru Ludu” w okresie transformacji oraz po niej, kiedy to gazeta została przemianowana na „Dziennik Lubelski” i „Dziennik Wschodni”. Z „Dziennikiem Wschodnim” był związany aż do 2006 roku, kiedy przeszedł na emeryturę.
Prywatnie Jacek Mirosław zajmuje się również fotografią krajoznawczą i przyrodniczą. Do najważniejszych osiągnięć zawodowych i artystycznych fotografa należą: „Droga do lubelskiego węgla”, wystawa w Klubie EMPiK w Lublinie; wystawa i katalog fotografii z Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w 1972 roku; I nagroda w konkursie ekologicznym organizowanym przez KUL przyznana za fotografie hałd węgla w Bogdance. Fotograf mieszka w Konopnicy koło Lublina.
 
 

Opracowała: Kamila Leśniak


Literatura

Mirosław J., Wspomnienia Jacka Mirosława, rozm. M. Nawratowicz, archiwum „Historii Mówionej”, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, 12.05.2008.
Mirosław J., Papieski fotograf. Rozmowa z Jackiem Mirosławem, rozm. A. Wilk,  „Echo Konopnicy” 2012, nr 3–4, s. 8–9.