Jan Huzar (ur. 1929)

Jan Huzar – urodzony w 1929 roku w Dorohusku-Osadzie. Fotoreporter, pracownik „Sztandaru Ludu”, a także lubelskich oddziałów Centralnej Agencji Fotograficznej i Krajowej Agencji Wydawniczej.


Edukację Jana Huzara przerwał wybuch II wojny światowej; szkołę podstawową ukończył dopiero po wojnie. W czasie okupacji zainteresował się fotografią, a także plastyką; przyszły fotoreporter zaczął malować akwarelami.
Jan Huzar przybył do Lublina w 1950 roku, a po odbyciu służby wojskowej, podczas której fotografował i rysował, rozpoczął pracę w zakładzie fotograficznym Piotra Kołłątaja przy ulicy Zielonej. W 1957 roku został przyjęty do redakcji „Sztandaru Ludu” jako laborant fotograficzny, następnie zaś objął etat fotoreportera. Siedziba redakcji znajdowała się wówczas przy Alejach Racławickich, w gmachu PZPR. Pracując w „Sztandarze Ludu”, fotograf zdał maturę w systemie wieczorowym w Liceum Ogólnokształcącym przy alei Długosza. Etatową pracę w „Sztandarze Ludu” skończył w 1968 roku.
W następnym roku Jan Huzar rozpoczął pracę w lubelskim oddziale Centralnej Agencji Fotograficznej z siedzibą przy ulicy Krakowskie Przedmieście, jednocześnie współpracując ze „Sztandarem Ludu”. Po czterech latach przeniósł się do lubelskiego oddziału Krajowej Agencji Wydawniczej, która powstała w miejscu CAF-u, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w 1989 roku. W ostatnim okresie pracy zajmował się obsługą tzw. telefoto, odpowiadając za odbiór zdjęć transmitowanych z Warszawy oraz przesyłanie materiału fotograficznego z Lublina do centrali.
Fotografie Jana Huzara są wnikliwą dokumentacją Lublina lat 50.–80. XX wieku, do ulubionych tematów fotografa należał również krajobraz. Zdjęcia Huzara były publikowane nie tylko na łamach „Sztandaru Ludu” oraz w dodatku kulturalnym pisma, „Kulturze i Życiu”, ale także w „Kurierze Lubelskim” i „Kamenie”. Fotograf brał udział w kilku wystawach zbiorowych.


Opracowała: Kamila Leśniak


Literatura

Huzar J., Rozmowa z Janem Huzarem, rozm. M. Nawratowicz, archiwum „Historii Mówionej” Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, 30.07.2008.