Projekty z udziałem Pracowni Ikonografii

Najważniejsze projekty, w których wykorzystano zasób Pracowni Ikonografii 
 
 
 
Wybrane publikacje z wykorzystaniem zasobu Pracowni Ikonografii 
 
        ponadto:
 
 
Wykaz filmów powstałych z wykorzystaniem zbiorów Pracowni Ikonografii 
 
  • Michał Zieliński TVL „Taśmy z dawnych lat - Żydowskie Miasto” (1998 r.)
  • Michał Zieliński TVL „Taśmy z dawnych lat - Wielcy Mistrzowie ” (1998 r.)
  • Michał Zieliński TVL „Taśmy z dawnych lat - Wielka Księga Miasta” (1998 r.)
  • Anna Krzyżanowska TVL „Wielka Księga Miasta” (1998 r.)
  • Marek Stacharski TVP1 „Małe Ojczyzny” (1998 r.)
  • Marek Wyszkowski TVL „Portret Miejsca” (2000 r.)
  • Szczepan Adamiuk, TV Polonia „Ośrodek Brama Grodzka” (2000 r.)
  • Natasza Ziółkowska - Kurczuk TVP2 „Magiczne Miasto” (2000 r.)
  • Adam Wiesław Kulik „Miasto Żydowskie” (2000 r.)