Zasady opracowania materiałów

ZDJĘCIA
 
Przygotowywanie zdjęć do wprowadzenia odbywa się według wytycznych Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (obecnie Narodowe Archiwum Cyfrowe):
I. Skanowanie zdjęcia, pocztówki, dokumentu archiwalnego, dokumentacji technicznej, mapy, planu z oryginału, wydawnictwa, plakatu, reklamy itd:
1. plik wzorcowy rozdzielczość 600 dpi bez żadnych retuszy zapisywany z rozszerzeniem TIFF,
2. plik sieciowy (użytkowy) przekształcony plik wzorcowy, rozdzielczość 300 dpi retusze i poprawki kolorystyczne, wyostrzenie, zapisywany z rozszerzeniem JPG,
3. plik ilustracyjny (do Internetu) przekształcony plik sieciowy, rozdzielczość 75 dpi, zapisywany z nazwą copy po numerze kolejnym,
4. skany są zapisywane w folderach, każdy ma nazwę od kolekcji np. kolekcja Jerzego Marcinka, kolekcja Edwarda Hartwiga itp.
Sygnatury nadawane od imienia i nazwiska autora (ewentualnie nazwa kolekcji) np. JM_001, EH_001, MRN_001. Numerowanie zaczynamy od 001.
II. sporządzenie spisu zdjęć wraz z sygnaturami,
III. archiwizacja materiałów na CD lub DVD,
IV. wprowadzenie skanu do Biblioteki Multimedialnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" - Biblioteka Multimedialna Teatrnn.pl
 
Wszystkie zdjęcia opracowane do 2009 roku były udostępnione w bazie ikonograficznej Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". Od 2010 roku nowe materiały ikonograficzne umieszczane są wyłącznie w Bibliotece Multimedialnej Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN" - Biblioteka Multimedialna Teatrnn.pl.
 
 
INNE MATERIAŁY OBRAZKOWE
 
Dotyczy materiału obrazkowego z aparatu np. zdjęcia dzieła sztuki, zdjęcia stron z czasopism lub książek, itd.
1. skopiowanie materiału z aparatu cyfrowego do odpowiedniego folderu (nazwa folderu powinna być tytułem dzieła, czasopisma, książki),
2. opracowanie materiału do standardu pliku ilustracyjnego (rozdzielczość 75 dpi),
3. archiwizacja na płycie CD lub DVD.