Zasób Pracowni Ikonografii

Zasób Pracowni Ikonografii Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” składa się z następujących części:
 
I. FOTOGRAFIA
II. LUBLIN W MALARSTWIE I GRAFICE
III. KARTOGRAFIA (plany i mapy)
IV. REKLAMY I PLAKATY
V. DOKUMENTACJE TECHNICZNE
VI. FILMY
 
Charakterystyka poszczególnych części zasobu Pracowni Ikonografii:
 
I. FOTOGRAFIA
 
Lublin do 1939 roku Zdjęcia Lublina wykonane do 1939 roku pozyskane z różnych źródeł m. in. w ramach akcji „Wielka Księga Miasta”. Zbiór zawiera wiele unikalnych fotografii przedstawiających Lublin wykonanych przez Jana Bułhaka, Stefana Kiełsznię, Wiktora Ziółkowskiego, Stanisława Magierskiego, Józefa Czechowicza. W zasobie znajdują się ponadto zdjęcia dzielnicy żydowskiej autorstwa między innymi Romana Vishniaka i Altera Kacyzne, a także fotografie lotnicze i panoramy miasta oraz wiele zdjęć z kolekcji prywatnych.
 
Lubelszczyzna do 1939 roku Fotografie miast i miasteczek Lubelszczyzny zbierane w ramach projektu „Zapomniana Przeszłość – Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny”. W zbiorze znajdują się zdjęcia wykonane przed 1939 rokiem w Chełmie, Grabowcu, Hrubieszowie, Janowcu, Kocku, Kowali, Kurowie, Nałęczowie, Lubartowie, Puławach, Rejowcu, Tomaszowie Lubelskim, Wohyniu, Wojsławicach, Zamościu. Na fotografiach utrwalono miasteczka Lubelszczyzny będące fenomenem kulturowym w skali ogólnopolskiej.
 
Lublin – Historia Najnowsza Zdjęcia przedstawiające Lublin po 1944 roku. Zasób zawiera zdjęcia Lublina podzielone na okresy: 1944-1956, 1956-1968, 1968-1976, 1976-1980, 1980-1989 oraz po 1989, a także fotografie dokumentujące najważniejsze wydarzenia rozgrywające się w Lublinie.
 
Kolekcje W skład działu Kolekcje wchodzą przede wszystkim prace fotografów związanych z Lublinem. W skład zasobu wchodzi m.in. Archiwum Hartwigów przekazane w 2004 roku przez córkę Edwarda Hartwiga – Ewę Hartwig-Fijałkowską. Archiwum, oprócz zdjęć dokumentujących Lublin, wykonanych głównie w latach 50. XX wieku przez Edwarda Hartwiga, zawiera fotografie wykonane przez Ludwika Hartwiga oraz pamiątki rodzinne. W dziale Kolekcje znajdują się - oprócz zbioru prac innych fotografów związanych z Lublinem, takich jak Józef Czechowicz czy Wiktor Ziółkowski - także kolekcje zdjęć udostępnione Ośrodkowi przez lubelskich kolekcjonerów: Romana Krawczyńskiego, Zbigniewa Lemiecha, Wojciecha Turżańskiego i Norberta Wojciechowskiego. 
 
Dokumentacja fotograficzna działalności Ośrodka Fotografie z imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek od początku działalności tej instytucji.
 
II. LUBLIN W MALARSTWIE I GRAFICE Zawiera reprodukcje dzieł malarskich i graficznych związanych z dziedzictwem kulturowym Lublina. Odnaleźć tu można prace znanych lubelskich plastyków, m.in. Witolda Chomicza, Juliusza Kurzątkowskiego, Symchy Trachtera i twórców związanych z Grupą Zamek; panoramy miasta, m.in. z miedziorytu Brauna i Hogenberga, obrazu „Pożar miasta Lublina” i „Wjazd Generała Zajączka do Lublina”, a także dzieła plastyczne znaczące dla historii Lublina, jak freski w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku czy polichromie z kamienicy Lubomelskich na Starym Mieście.
 
III. KARTOGRAFIA Zawiera najważniejsze plany i mapy Lublina: plan d’Orkena z 1716 roku, plan Łąckiego z 1783 roku, plan Bieczyńskiego z 1829 roku, plan Cholewińskiego z 1912 roku a także plan Wielkiego Miasta Lublina wykonany w 1931 roku oraz tzw. plan niemiecki z 1940 roku.
 
IV REKLAMY I PLAKATY Zbiór zawiera reprodukcje plakatów związanych z życiem kulturalnym Lublina oraz reklam ukazujących się w czasopismach lubelskich okresu dwudziestolecia międzywojennego.
 
V. DOKUMENTACJE TECHNICZNE Zbiór zawiera dokumentacje powstałe na potrzeby Inspekcji Budowlanej, także karty realności i inne archiwalne dokumentacje techniczne wykorzystane do budowy makiety znajdującej się w Ośrodku.
 
VI. FILMY Zbiór zawiera filmy związane z Lublinem, miedzy innymi dwa filmy przedwojenne: tzw. „Najkrótszy film o Lublinie” Stanisława Magierskiego oraz fragmenty „Obrazka turystycznego” 
 
Wszystkie zdjęcia opracowane do 2009 roku były udostępnione w bazie ikonograficznej Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". Od 2010 roku nowe materiały ikonograficzne umieszczane są wyłącznie w Bibliotece Multimedialnej Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN" - Biblioteka Multimedialna Teatrnn.pl.