Artykuł o zdjęciach Lublina na szklanych negatywach

Na stronie Gazety w Lublinie ukazał się artykuł o nieznanych zdjęciach Lublina na szklanych negatywach ze zbiorów Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".


Kolekcja składa się z ośmiu szklanych negatywów przedstawiających nieznane wcześniej zdjęcia Lublina. Dwa ujęcia przedstawiają panoramę miasta z wieży ciśnień na dawnym Placu Bernardyńskim (obecnie Plac Wolności), kolejne dwa pokazują w szerokim planie zabudowę okolic katedry, pałacu biskupiego i seminarium duchownego przy dawnej ul. Zamojskiej (obecnie ul. Prymasa Wyszyńskiego), od strony łąk znajdujących się wówczas na tyłach budynków i ciągnących się wzdłuż ulicy Podwale. Na kolejnych zdjęciach uwieczniono widoki dwóch kościołów, należących dawnej do zakonów oo. bernardynów i ss. bernardynek. Ostatnia fotografia została wykonana we wnętrzu i przedstawia tzw. zakrystię akustyczną w katedrze lubelskiej. 

Artykuł jest dostępny na stronie skarby-lublina-miasto-na-szklanych-negatywach.html  

 

Więcej o kolekcji można przeczytać na stronie Ikonografia Lublin, tam też można obejrzeć wszystkie zdjęcia w galerii.