Kolekcja Stanisława Gołofita (5 zdjęć)


Prace polowe w Bełżycach
Stanisław Gołofit podczas służby wojskowej
Stanisław Gołofit z żoną Anną podczas prac polowych
Uczennice szkoły w Bełżycach
Uczniowie szkoły podstawowej w Bełżycach