Lublin stary i nowy - fotokolaże Patryka Pawluczuka część 2 (10 zdjęć)

Kilka miesięcy temu prezentowaliśmy na naszej stronie kolaże autorstwa Patryka Pawluczuka, ucznia IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie. Patryk Pawluczuk w wyszukany sposób łączy przedwojenne i wojenne zdjęcia Lublina z nowymi, własnego autorstwa. Takie zestawienia uświadamiają nam złożoną, często dramatyczną, historię budynków w przestrzeni naszego miasta. Archiwalne zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego oraz Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".


Brama Grodzka w Lublinie
Dom Żołnierza w Lublinie
Kamienica Konopniców w Lublinie
Lublin - brama do getta na ulicy Kowalskiej
Ratusz w Lublinie
Trybunał Koronny w Lublinie
Ulica Szambelańska w Lublinie
Ulica Szambelańska w Lublinie
Ulica Świętoduska w Lublinie
Wieża Trynitarska w Lublinie