Nieznane widoki Lublina (12 zdjęć)

Wystawa "Nieznane widoki Lublina" w Galerii NN została otwarta 8 grudnia 2011 roku, po kolejnym spotkaniu z cyklu "Laterna Magica" w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN". Tematem wystawy były nieznane wcześniej widoki Lublina na szklanych negatywach z początku XX wieku, pochodzących ze zbiorów Ośrodka. Wystawie towarzyszyła prezentacja multimedialna, podczas której zostały omówione poszczególne fotografie. Odbitki ze szklanych negatywów wykonał Marcin Sudziński, opisy zdjęć opracował Marcin Fedorowicz.


(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
Lublin, widok seminarium duchownego od strony wschodniej
Lublin, widok z wieży ciśnień na kościół pobernardyński
(...)
(...)
(...)
Zakrystia akustyczna w katedrze lubelskiej