Majątek ziemski Drzewce (7 zdjęć)


Boczna elewacja dworu w Drzewcach
Boczna i frontowa elewacja dworu w Drzewcach
Boczna i tylna elewacja dworu w Drzewcach
Frontowa elewacja dworu w Drzewcach
Ruiny zabudowań gospodarczych majątku w Drzewcach
Widok na boczną i frontową elewację dworu w Drzewcach
Widok na tylną elewację dworu w Drzewcach