Kolekcja Andrzeja Tomasza Badyoczka (7 zdjęć)


(...)
Andrzej Tomasz Badyoczek na Placu Litewskim w Lublinie
(...)
Andrzej Tomasz Badyoczek z młodszą siostrą Martą
Andrzej Tomasz Badyoczek z ojcem, Janem Badyoczkiem
Jan Badyoczek z synem Andrzejem Tomaszem i córką Martą
Maria Cecylia Badyoczek i Aleksandra Rękawek