Rodzina ze strony matki wywodziła się z Kraśnika - Hadasa Pinkus - fragment relacji świadka historii [TEKST]
poszukiwaniu Lubliniaków. Izrael 2006, dwudziestolecie międzywojenne, dzieciństwo, Żydzi, życie codzienne, dziadkowie „Rodzina ze strony matki wywodziła się z Kraśnika” [Pamiętam dziadków ze strony mamy]. Oni mieszkali w Lublinie, oni też byli, przedtem mieszkali w tym… to jest niedaleko Lublina, miasto tam, i babka i dziadek, i potem oni byli w Lublinie, i mieszkali w Lublinie i babka umarła, dziadek był u nas w czasie wojny i też zabili go wtedy. Cała rodzina poszła. Ojciec mamy nazywał się Herszhorn, a babcia to ja nie wiem, ale babcia i dziadek nazywali się tego co się pobrali to byli Herszhorn....
CZYTAJ DALEJ