Najbliższa rodzina i dom rodzinny - Hadasa Pinkus - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ja jestem Hadasa Pinkus z domu Halbersztadt. Mieszkałam w Lublinie, i byłam w Lublinie do 41 roku. [Urodziłam się] piątego czerwca 1924 [roku]. Mieszkałam z ojcem, z matką, i dwie siostry, mieszkałyśmy na Lubartowskiej 25, a potem przeszliśmy, mało przed wojną, to przeszliśmy do… to było ulica stąd, z Lubartowskiej, to z drugiej [strony] było, też przejście było tam, to było zdaje się 16. W domu były cztery córki, to znaczy cztery siostry byłyśmy. Była Mina, ta co mówiłam, że ona się uczyła i pracowała u Jubla w Warszawie, tam była [w szkole], tam uczyli. I Pola, druga była Pola, trzecia była Zosia, a ja byłam czwarta Hadasa. Mama była z Kraśnika, nazywała się Rachel. I mama zawsze bardzo lubiła muzykę, zawsze jak ktoś przyjeżdżał do Warszawy jacyś, kto ładnie grali i śpiewali to zawsze...
CZYTAJ DALEJ