Mieliśmy wybitnych profesorów - Leszek Szczepański - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Mieliśmy wybitnych profesorów. Nie zawsze zdawaliśmy sobie sprawę z tego. Geografii uczył nas Tadeusz Wilgat. To był wieloletni, później, kierownik Katedry Geografii na UMCS-ie, taternik troszkę, trochę żeglarz. Kiedyś zorganizował taką wyprawę przez Cieśninę Magellana, i przez chyba Przylądek Horn. W każdym razie między Antarktydą a Ameryką Południową. To był dobry nauczyciel. Było dwóch nauczycieli polonistów, którzy potem obaj byli profesorami na KUL-u. To był Eugeniusz Sątocki i Stanisław Papierkowski. Wiem, że Papierkowski był na KUL-u prorektorem później. Był taki dobry nauczyciel, który później poszedł w ministerstwa, nazywał się Henryk Hołdys. Ja go bardzo dobrze wspominam. Na początku była polonistka dużej klasy, kultury, w czasach stalinowskich było jej ciężko. Pani...
CZYTAJ DALEJ