Żyd Wajsbrot siedział ze mną w jednej ławce - Stanisław Mrozik - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Żyd ze mną siedział w jednej ławce, Wajsbrot. No i po wyzwoleniu jestem na Placu Litewskim, bo jak to wyzwolenie nastapiło, to ludzie się tam kręcili. Patrzę, a Wajsbrot idzie, on mnie zobaczył też i już leci do mnie. Ja mówię: "A gdzieś ty był?!" Mówi: "A wiesz, w Rosji byłem i się ukryłem, i przeżyłem". Wrócił. I do gminy żydowskiej się zgłosił. Oni im tam dawali zapomogi i tak dalej, i gdzieś go wysłali. Gdzieś go wysłali, bo już nie było go w Lublinie. Przed wojną, to Żydzi z Polakami żyli za pan brat. Żydówki wychodziły za mąż za Polaków... Takie było życie. I Polacy przez to dużo Żydów przechowali. Całe rodziny Niemcy wystrzeliwali....
CZYTAJ DALEJ