Antysemityzm - Aleksander Grinfeld - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Atmosfera [była] niesympatyczna w klasie. Ja byłem na początku jedynym Żydem, a potem było nas dwóch. Ta atmosfera doprowadziła do tego, że moim najlepszym kolegą – i nie miałem innych w gimnazjum – był Ukrainiec, którego też trochę szykanowano tam. W szkole już od dosyć wczesnych lat – ja mówię o gimnazjum w tej chwili – mieliśmy rozmaite nieprzyjemne antysemickie wydarzenia. Jedno z nich w tej chwili pamiętam i chcę wspomnieć. Nasza szkoła była urządzona w ten sposób, że każda lekcja odbywała się w innej klasie. I po południu były rozmaite zajęcia też. Ja chodziłem na lekcje żydowskiej religii, uczyłem się angielskiego po południu. Była zabawa w wyższej klasie, ja byłem w pierwszej, to było widocznie w drugiej. Była zabawa w...
CZYTAJ DALEJ