Rodzina - Aleksander Grinfeld - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Na ile mi wiadomo, rodzina ojca pochodzi z Lublina i rodzina matki też pochodzi z Lublina, tylko babcia pochodziła z Lubartowa, wydaje mi się. Moi rodzice nazywali się Władysław, Wadia Grinfeld i Sura Grinfeld, Sala. Jeżeli chodzi o dziadka ze strony ojca, to niestety umarł w [19]29 roku. Jego żona, babcia, żyła jeszcze w czasie getta i nie wiem, co się z nią stało, bo była już w stanie takim, że leżała cały czas w łóżku. Dziadek nazywał się Chaim Zalman Grinfeld, a babcia się nazywała Chaja Grinfeld. Dziadek miał sklep z zegarkami i w pewnym sensie jubilerski też na Krakowskim Przedmieściu, gdzieś niedaleko Świętoduskiej, w kierunku Ogrodu Saskiego. Ten sklep został zlikwidowany prawdopodobnie w [19]25 roku – to wszystko wiem ze słyszenia – i dziadek dostał – to było dosyć wyjątkowe w...
CZYTAJ DALEJ