Judenrat - Aleksander Grinfeld - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Pamiętam głównie dwa [obszary] działalności. Jeden to była pomoc biednym, których było bardzo dużo. Nie tylko z biedoty lubelskiej, ale przywieźli tysiące Żydów do Lublina i zamknęli ich w getcie. Przywieźli z Kalisza, z Łodzi i jeszcze z innych miast, z Polski zachodniej mniej więcej. I tym ludziom Judenrat pomagał w miarę swoich skromnych możliwości. Drugą sprawą, którą się Judenrat zajmował, było wysyłanie ludzi na pracę przymusową. Niemcy [wyznaczyli], ilu robotników oni potrzebowali otrzymać dziennie. I wysyłano. Judenrat to organizował w ten sposób, że ludzie, którzy byli w lepszym stanie materialnym, płacili i nie wychodzili do tych robót przymusowych. Tymi pieniędzmi, które Judenrat zbierał [w ten sposób], pomagał tym ludziom, którzy wychodzili do przymusowej pracy. Byli tacy, co wychodzili na te...
CZYTAJ DALEJ