Stosunek do Rosjan - Alicja Savir - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Nasz stosunek do Rosjan był bardzo dziwny. Z jednej strony myśmy pamiętali okres dwuletni, kiedy myśmy byli z Rosjanami i kiedy nasz ojciec, który był kupcem, został zdeklasowany. Dali nam paragraf jedenasty, zdaje się – myśmy musieli opuścić nasze mieszkanie. I ojciec pracował jako stróż nocny. Z trudem dostał posadę stróża nocnego po wielkiej protekcji. Zdaje się, że nawet – ja nie jestem pewna, bo przecież ja wtedy miałam trzynaście, czternaście lat, to nie opowiadano [mi] takich rzeczy – tam kogoś przekupiono, żeby dostał tę pracę. Ja tylko wiem, że on pracował jako stróż nocny i ja mu przynosiłam wieczorem jedzenie. Na cegielni on pracował. Tak że nasz stosunek do Rosji – wtedy nie mieliśmy sympatii. Tutaj jest taki znany działacz, Tomi Rapid, który miał audycję w radio co piątku – „Mój...
CZYTAJ DALEJ