Zadowolenie z życia - Mira Shuval - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Jak ja mogę być szczęśliwa, jak ja przeszłam tyle tragedii? Mój pierwszy mąż został zamordowany w pogromie kieleckim. Później wyszłam za mąż, to mój mąż już też umarł. Umarła mi córka, że miała czterdzieści pięć lat. To nie ma większego nieszczęścia, że matka zostaje przy życiu i dzieci umierają przedtem. To jak ja mogę być szczęśliwa? Mój syn jest w Los Angeles i tam on ma rodzinę. My mówimy telefonicznie. I raz w roku, w każdy rok ktoś inny przyjeżdża i ale to jest daleko. To tutaj mam tylko tą wnuczkę i ona nie ma matki. To jakie szczęście to może być? Nie mogę ograniczyć czy [w młodości] byłam szczęśliwa. Byłam zadowolona. Zawsze mi poszło dobrze. Ten mój pierwszy mąż on był z bogatej rodziny, miał bogactwo na Grodzkiej ulicy i na Bramowej. On był z dobrej rodziny, on mi kupował... ja miałam...
CZYTAJ DALEJ