Moda w przedwojennym Lublinie - Mira Shuval - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Jak się ubierały kobiety i mężczyźni przed wojną?] No, to tylko elegancko. Bez kapelusza się nie poszło. Kobiety bez kapelusza na Krakowskie Przedmieście? Tylko w naszej dzielnicy to tak. Ale na Krakowskie? Zimą i latem elegancko. To teraz to nie. Inne życie zupełnie. Więcej sportowo. [Wtedy] elegancko, elegancko. Ci Żydzi tam nie chodzili, bo się śmieli z nich. Nie. Ci Żydzi, którzy mieli tradycyjne [stroje], to zostali w okolicy żydowskiej, oni nie poszli tam. Ja nigdy nie widziałam chasyda tam. Z mojej rodziny też nie widziałam tam nikogo, oni tam nie poszli. Ulica Lubartowska to była granica. A my, myśmy już byli postępowi, liberalni, inteligencja, elegancko. Na Niecałej ulicy mój wujek, który później mieszkał w Bielsku, a jego syn był w...
CZYTAJ DALEJ