Cheder w domu przy ulicy Nadstawnej 20 - Mira Shuval - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W naszym domu było bardzo dużo chederów. U Żydów posyła się dzieci, chłopców do chejder [cheder]. I tam nasza ulica to tam było zgromadzone tych chejderów. To znaczy [jak] dziecko ma trzy lata on już się uczy alef, bet, te litery czytać i cyfry. Ja tam, tutaj mam obraz co ja malowałam. Tutaj w kraju była wystawa obrazów, fotografii… nie tylko z Polski, z całego świata. Ludzie. którzy zostali przy życiu i jakie fotografie im zostały. I ja tam byłam, poszłam zobaczyć to. To było w Tel Awiwie ta wystawa. I miedzy tymi ja widziałam tę fotografię. Ja mówię: „To było w naszym domu, ten chejder”. To jest ten melamed, on uczy i siedzą małe dzieci i on tutaj ręką wskazuje i oni się uczą. Bo się uczyły wiele godzin. I małe dzieci. I tą fotografię ja tam sfotografowałam, a później to malowałam. Jak się chodzi cały dzień na ulicy...
CZYTAJ DALEJ