Mieszkańcy ulicy Nadstawnej 20 - Mira Shuval - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Nadstawna? O, tam z Nadstawnej to ja chcę opowiedzieć coś bardzo ciekawego. Na ulicy Nadstawnej ja się tam urodziłam w tym domu, w tym mieszkaniu, gdzie myśmy mieszkały. A gdy moja matka wyszła za mąż powtórnie, [to] myśmy [zamieszkały] w tym samym domu, ale na pierwszym piętrze. Właścicielem tego domu był Zajfsztajn. Jedna córka z nich została przy życiu, myśmy byli w kontakcie, ona była w kraju kilka lat, ale wrócili do Australii, oni byli przedtem w Australii, po wojnie przyjechali do kraju i wrócili do Australii. Oni byli właścicielami tego domu. To był ogromny dom. Dwa wejścia. Nadstawna 20, dwa wejścia. Później, po kilku latach, oni sprzedali połowę, tę lewą część, a tą nie. Ta część to też była... I oni byli okropni. Tam mieszkali biedni ludzie, że nie mieli [z czego] płacić tam to komorne. Tam jeden krawiec to on cały...
CZYTAJ DALEJ