Najlepsza przyjaciółka - Mina Dyner - Mira Shuval - fragment relacji świadka historii [TEKST]
poszukiwaniu Lubliniaków. Izrael 2006, życie codzienne, dzieciństwo, koleżanki, Dyner (rodzina żydowska), ulica Grodzka 21 Najlepsza przyjaciółka – Mina Dyner Ale ta koleżanka, która tutaj jest na tym [zdjęciu], myśmy były przyjaciółki od... jeszcze przed szkołą, bo oni mieszkali w tym samym domu gdzie my, ale po kilku latach oni przeszli na Bramę Grodzką 21 i tam ona tutaj jest ze mną na fotografii. I my... to było koleżeństwo, to miało być na całe życie, ale ona się została [w Lublinie]. Ja opowiedziałam już jak ja wysłałam mojego przyszłego męża tam [do Brześcia]. Ale ona nie chciała wyjechać, bo jej kolega został w Lublinie. On powiedział: „Ja mam...
CZYTAJ DALEJ