Nauczyciele z Gimnazjum Humanistycznego - Mira Shuval - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Tam [w gimnazjum] to już myśmy były starsze. Ale tutaj ja się uczyłam i ja zawsze byłam dobra uczennica, najlepsza. Nauczyciele w gimnazjum, tam nie wołali ich „nauczyciel” wołali „profesor”. W gimnazjum to już profesor, w naszych czasach teraz profesor to tylko w uniwersytet. Ale tam to był pan Kuźnicki, profesor jeden, który który nas uczył matematyki. Był – tam już religii nie uczyli, były już wyższe nauki – była nauczycielka, że nas uczyła język francuski. Można było wybrać albo angielski, albo francuski, dwa [języki]. Ja wybrałam francuski. To była nauczycielka Majewska. Ja ją dobrze pamiętam. Inni to już nie tak... Tam już to było trochę tak swobodnie więcej, tam było koedukacyjne, ja miałam chłopców też [w klasie]....
CZYTAJ DALEJ