Zesłanie w głąb Rosji na teren Republiki Komi - Mira Shuval - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Rosjanie wywiesili ogłoszenia na całym terytorium terenie tej pół-Polski wschodniej, że była teraz pod okupem rosyjskim, że wszyscy, którzy żyją teraz na naszym terenie muszą wziąć obywatelstwo sowieckie. I była Rosja sowiecka. A myśmy siedzieli te trzy pary, mieszkaliśmy na tym samym podwórku, trzy rodziny, tam było drzewo takie, naokoło był stół i ten. Myśmy tam siedzieli wieczorami: „Co my robimy? Wziąć paszporty rosyjskie czy nie?” „No, Mira. Co ty mówisz? Ja nie chcę się chwalić sama, no bo i ty przecież jesteś mądra. Co my robimy?” To ja mówię: „Ja nie wezmę”. „Dlaczego?” „Bo ja mam nadzieję, że ta wojna się kiedyś skończy i my wrócimy do Lublina. Ja tam mam rodzinę, taką wielką rodzinę i ja nie chcę zostać w Rosji”. To oni też tak postanowili i mieliśmy pójść do biura. Nazajutrz poszliśmy do biura, tam były...
CZYTAJ DALEJ