Wybuch wojny i ucieczka do Brześcia - Mira Shuval - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wybuchła wojna... Jak wojna wybuchła, ja miałam już kolegę, z którym mieliśmy się pobrać, wszystko było już przyszykowane. I oni mieli dom na Grodzkiej 4, to był ich dom, mojego męża pierwszego i mieliśmy już mieszkanie, wszystkie urządzenia nim wybuchła wojna. Ale że wojna wybuchła i mężczyznom było bardzo ciężko żyć wtedy już pod zaborem niemieckim i ja miałam tą rodzinę – ten mój dziadek i babka i trzy córki jeszcze, siostry mojego ojca zmarłego, przeszli żyć do Brest Litewsk, oni wcześniej mieszkali w Białej Podlasce i przeszli do Brest Litewsk. To było jakieś, to było jak gdyby ktoś to urządził, żebym ja została przy życiu. Bo gdyby oni byli zostali w Białej Podlasce, ja bym była została w Lublinie. A ja pojechałam. Już Niemcy byli w Lublinie, trzy miesiące byłam z Niemcami. Tego mojego kolegę, z którym miałam się...
CZYTAJ DALEJ