Legenda o cmentarzu żydowskim w Lublinie - Mira Shuval - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Są legendy, że to są prawdziwe, i są, że nie [są prawdziwe]. Jest na przykład legenda, że na ulicy Siennej gdzie jest cmentarz żydowski, Szem Tow, on był z Lublina, [to był] główny człowiek żydowski, znany na całym świecie, on umarł. A po drodze do cmentarza był klasztor. I jak oni przyszli z tym jego [ciałem], tam [szli], to nie wozem [wieźli ciało, tylko] trzymali go na rękach chasydzi tego rabina, jak oni przeszli tę drogę, to w tym klasztorze dzwony zaczęły dzwonić. To mówią, że on usiadł, ten umarły usiadł, powiedział jakąś modlitwę i ten cały klasztor zrujnowany. I położył się z powrotem i poszli go na cmentarz [pochować]. I chcieli odbudować ten cmentarz, to każdy jeden jak tam pracował, było nieszczęście. Raz jeden upadł, został zabity, raz jakieś dziecko tam umarło. To ten klasztor stoi, mówią do...
CZYTAJ DALEJ