Dziadek - Jehuda Himelfarb - Mira Shuval - fragment relacji świadka historii [TEKST]
poszukiwaniu Lubliniaków. Izrael 2006, Żydzi, życie codzienne, rodzina i dom rodzinny, dzieciństwo, dziadkowie, prababcia Dziadek Jehuda Himelfarb To mnie boli do dzisiejszego dnia. Mój dziadek, ojciec mojej matki, mówił: „Ty wiesz, że ja kiedyś byłem byłem w Chinach?” To powiedział. [Ale] zapytać się, żeby opowiedział [coś więcej] – prawie nic. Nie było tego. Czy ludzie myśleli, że będziemy żyć wiecznie? Że przyjdzie czas to on opowie? Nic. On nie był wykształcony w języku polskim, Żydzi żyli w Polsce, ale on był wykształcony w Tanach. Tam jest wszystko. Kto siedzi i uczy się wiele lat, to to jest więcej niż uniwersytet. A mój dziadek to...
CZYTAJ DALEJ