Dzielnica żydowska w Lublinie - Samuel Gradel - fragment relacji świadka historii [TEKST]
poszukiwaniu Lubliniaków. Izrael 2006, Lublin, dwudziestolecie międzywojenne, dzielnica żydowska, ulica Jateczna, synagoga Maharszala, synagoga Maharama Dzielica żydowska w Lublinie Jak się szło na dół przez Szeroką, Kowalska, później była Szeroka i tam na prawo się wchodziło w ulicę Jateczną, taką małą uliczkę, i tam się wchodziło do tych dwóch bóżnic – Maharszala i Maharama na górze. Olbrzymie. Tam chodziliśmy, 3 maja i 11 listopada zawsze była defilada i szkoły polskie szły do katedry, a myśmy szli na dół do tej bóżnicy. W gimnazjum humanistycznym była orkiestra dęta i [grała podczas uroczystości]....
CZYTAJ DALEJ