Nauczyciele z gimnazjum humanistycznego i szkoły budowlanej - Samuel Gradel - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Mój ojciec był jednym z założycieli Gimnazjum Humanistycznego [Koedukacyjnego] Towarzystwa Zakładania Szkół Żydowskich i był w zarządzie aż do wojny. Tam było osiem klas i trzy oddziały przygotowawcze: [klasa] podwstępna A, podwstępna B, wstępna, [po ich zakończeniu] przechodziło się do pierwszej klasy. Te trzy oddziały to były nie dla wszystkich, bo trzeba było płacić, [więc] zasadniczo chodzili do szkoły powszechnej i po siedmiu klasach przechodzili do trzeciej klasy [gimnazjum]. Ja chodziłem do tych trzech oddziałów i później jeszcze [przez] pięć lat do pięciu klas. Trzy ostatnie lata zostawiłem, bo poszedłem do szkoły budownictwa i tam cztery lata chodziłem. Za moich czasów dyrektorem był Pasternak. Pochodził ze Stanisławowa. Zasadniczo...
CZYTAJ DALEJ