Dzielnica żydowska w przedwojennym Lublinie - Samuel Gradel - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Warunki sanitarne były] straszne, straszne. Były klozety drewniane, różne rzeczy były [w] bardzo złym [stanie]. Ale w tych latach, co myśmy byli, zaczęto już robić w starych domach też kanalizację i to wszystko. I myśmy właśnie, absolwenci szkoły budowlanej, przygotowywali takie plany na to. Oczywiście, potrzebny był podpis inżyniera. Zajmowaliśmy się [tym], żeby dorobić trochę i praktykę mieć....
CZYTAJ DALEJ