Przedwojenne więzienie na Zamku - Samuel Gradel - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Zamek przed wojną to było więzienie. Było [tam] dużo komunistów, duża wilgoć, złe warunki. wiedziało się, mówiono o tym. W [19]37 czy [19]38 roku uwięziono czterdziestu i między nimi była córka kuratora Lewickiego. [W domu] przed wejściem na Probostwo [mieszkał] Szternfinkiel i oni mieli takie podwórze duże i mieli tam składy. W tych składach tych czterdziestu się [spotykało], mieli tam debaty. Tam był syn tego Szternfinkla też – ten ojciec tam wychodzi, słyszy [coś], nie wie co, zawołał policję. To ich wszystkich posadzili. Była tam ta historia, ten sąd, to wszystko, bardzo nieprzyjemna historia. To oni siedzieli w Zamku. Wychodzili z Zamku chorzy wszyscy, były bardzo złe, bardzo złe warunki....
CZYTAJ DALEJ