Język polski i język żydowski - Samuel Gradel - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W domu mówiono po żydowsku, bo mój ojciec twierdził, że żydowski to jest język, że to nie jest żargon. Mówiono, że żydowski to jest żargon, a on twierdził, że to jest język. On miał wielką bibliotekę żydowską i czytał gazety żydowskie. Był jidyszystą, człowiekiem, który uważa, że jidysz to [język]. W szkole i z kolegami się rozmawiało po polsku. My między sobą, dzieci, po polsku, a z rodzicami to po żydowsku. [Ale] mój ojciec, widziałem, listy pisał po polsku bardzo ładnie. Ja czytałem tylko po polsku. Była gazeta „Nasz Przegląd”, to była gazeta żydowska w języku polskim, z Warszawy. To ja czytałem tę gazetę. Rozmawiało się po żydowsku, ale nie uczyliśmy się żydowskiego w ogóle. Tak że wszystko było po polsku. Tylko się rozmawiało w domu, ale tak to przecież nie uczyłem się żydowskiego czytać, pisać....
CZYTAJ DALEJ