Łapanka w święto Bożego Ciała 19 czerwca 1940 roku - Josef Bass - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Jak wojna wybuchła i Niemcy wkroczyli [do Lublina], to oni pierwsi wzięli Polaków inteligencję i wsadzili ich... Ja to powiem, bo [może] jeszcze [nikt] nie powiedział o tym. Zezwolili Polakom chrześcijanom przeprowadzić procesję w święto Bożego Ciała. Zezwolili im, żeby się zebrali przy kościele, przy katedrze, ponieważ nie było dużo miejsc, to oni stali przed katedrą i czekali na procesję, żeby procesję przeprowadzić. To w procesji to wychodzi się z krzyżami, transparenty różne święte, to, tamto. I jak oni się zebrali, tysiące Polaków, tysiące, a myśmy już chodzili z opaską z gwiazdą Dawida, żeby oni mogli rozróżnić, kto jest Żydem, kto nie jest Żydem. To Niemcy okrążyli tą całą dzielnicę, ten cały plac, przyjechały ciężarówki pełne żołnierzy, żandarmów, esesowców, okrążyli i łapali ludzi i rzucali ich na...
CZYTAJ DALEJ