Prywatne Gimnazjum Kultura założone przez Chaima Glasberga - Josef Bass - fragment relacji świadka historii [TEKST]
poszukiwaniu Lubliniaków. Izrael 2006, Żydzi, dzieciństwo, szkolnictwo Prywatne Gimnazjum „Kultura” założone przez Chaima Glasberga Ja chodziłem do szkoły, do freblówki. Do szkoły chodziłem i do gimnazjum, byłem w gimnazjum. Później mnie posłali do szkoły Glasberga. Wówczas był inny system, była [klasa] podstępna, wstępna, później pierwsza i ten. Później zaprowadzili liceum w Polsce. Cztery lata gimnazjum, dwa lata liceum. Chodziłem do takiej szkoły. Później zdałem do tej szkoły. [Gdzie było] gimnazjum? Ja nie pamiętam, nie mogę sobie przypomnieć. [Ulica] Radziwiłłowska? To było, tam było kino Corso. Gdzie, no ja nie wiem, ja już nie mogę sobie przypomnieć. To był plac, wojewódzki plac. Jak się...
CZYTAJ DALEJ