Nauka w chederze - Josef Bass - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ja chodziłem tam, to była żydowska szkoła, że myśmy się tam uczyli hebrajskiego i modlić się. To był taki cheder, to był taki gan, pobożny gan. To jako dziecko [tam chodziłem]. Cheder to był tak, to był pobożny, to był taki, on się nazywał rebe, to był more, to jest nauczyciel pobożny i on miał pomocników, że oni przyprowadzili te dzieci do tego i odprowadzali. I myśmy się uczyli tam hebrajskiego, to był starohebrajski język, modlić się i różne tak jak, nie wiem jak to wypowiedzieć, jak dzisiaj ci pobożni. Ja teraz nie jestem w tym, bo ja już jestem reformowany, ale ci, którzy chodzą z tymi brodami, z tymi pejsami. [Ten cheder] to był tam koło, gdzie katedra była, przechodziło się przez tą bramę,...
CZYTAJ DALEJ