Rodzina Warmanów z Wojsławic - Josef Bass - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Moja mama nazywała się z domu] Warman. To była znana rodzina. Oni robili najlepsze partie, co mogły być. Mój wuj jeden był dziedzicem, trzy folwarki miał. Pobrał się z córką dziedzica w Galicji. Tam za Franz Josepha to tam Żydzi byli też dziedzicami. Tak, [ja bywałem] w Wojsławicach. Jako dziecko [tam jeździłem]. O tej miejscowości [opowiedzieć]? To było małe miasteczko. W centrum miasta był budowlany dom, tam mieszkał mój dziadek i babka, z córką, ona już była mężatką. I myśmy tam odwiedzali, rodziców mojej mamy. W tym miasteczku był pałac hrabiego Polityło [Poletyło], tam był Polityło, hrabia, rosyjski hrabia. I on był szalenie [bogaty], bo on miał dużo pałaców, dużo folwarków miał. I w czasie wojny spalony został ten pałac. I...
CZYTAJ DALEJ