Życiorys - Josef Bass - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Nazywam się] Josef Bass. Urodzony w 1923 roku w Lublinie na ulicy Królewskiej 4. Myśmy byli czworo dzieci, a ja z jedną siostrą bliźnięta byliśmy, i dwie starsze siostry [miałem]. Ja moje siostry spotkałem... ja uciekłem z okupacji z Lublina do sowietów. Przeszedłem tą granicę, w czterdziestym pierwszym roku w maju przeszedłem tą granicę, przekroczyłem tą granicę. Przeszmuglowałem się, zapłaciłem dużo pieniędzy, żeby mnie przewodnik przerzucił na drugą stronę. Ja byłem z jeszcze dwoma kolegami. A sowieci mnie złapali, nas złapali i zrobili na nas śledztwa, przeprowadzili śledztwa i później nas sprowadzili do Brygidek, do więzienia we Lwowie. Brygidki były na ulicy Kazimierzowskiej. Ja tam byłem w tym więzieniu siedem tygodni aż wojna wybuchła. Wówczas Niemcy zaczęli następywać i już byli...
CZYTAJ DALEJ