Wyjazd z Polski i życie w Izraelu - Cipora Borensztejn - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Co miałam robić w Polsce? Nie miałam nikogo. Każdy się skupia w swojej grupie, w swoim społeczeństwie. Polacy, jak są zagranicą, szukają [innych Polaków]. Spotkają jakiegoś Polaka, którego on tylko znał z widzenia, on chce z nim być, połączyć się zagranicą. Różnie przeżyłam [swoje życie w Izraelu], jak każdy człowiek. Mam troje dzieci. Mam wnuka, który, u nas się wstępuje na uniwersytet jak się kończy wojsko. Mój wnuk wstąpił [do wojska] mając 18 lat. Moja córka, ona jest wizytatorką nauczycielką, syn mój jest agentem, on jest dobrze urządzony. Dzisiaj jestem szczęśliwa, kiedy jestem stara. Kiedy byłam młoda, byłam bardzo smutna, bo mnie nie było dobrze. W kwiecim wieku, pan wie co to znaczy, nie wiem, co to znaczy młody wiek. Ten młody wiek oddałam... ta wojna mnie zabrała. Jak...
CZYTAJ DALEJ