Poszukiwanie kontaktu z rodzeństwem po wojnie - Cipora Borensztejn - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Moja siostra, ja nie wiedziałam [co się z nią stało], bo ja byłam na wysyłce w Rosji. Wysłali [nas] z Lwowa... zostaliśmy wywiezieni do obwodu archangielskiego. I ja nie wiedziałam, gdzie [jest] moja siostra… Podczas wojny, moja siostra się nauczyła, musiała [się nauczyć, bo] polski język nie istniał, nauczyła się ukraińskiego języka i była nauczycielką w Rożyszczach. Ja wiedziałam, tylko to jest tak, może pan czytał, to jest tak jak Czechow pisze, że jeden chłopczyk pisze list do dziadka tak, że ten list nigdy nie dojdzie, bo on pisze do Moskwy. To jest tak samo... ja też napisałam „Rożyszcze, szkoła” Więcej nie, bo nie miałam adresu, ponieważ widocznie to jest małe miasteczko. I przychodzi do mnie z powrotem ten list. Widocznie ktoś sobie zapisał ten adres i siostra moja pisała do mnie. I dostałam jedyną, jedyną paczkę w...
CZYTAJ DALEJ